آقای صفایی نژاد پویشی را ایجاد کردند برای درخواست از مجموعه بیان برای توسعه خدمات وبلاگ که با دعوت نویسنده پاراگراف وارد این پویش میشوم و درخواست های زیر را مطرح می کنم:

1. امکان پاسخگویی به نظرات دیگران فراهم شود.

2.تنوع قالب ها بیشتر شود و امکان گذاشتن هدر و برخی دیگر از موارد گرافیکی وبلاگ به صورت ساده از تنظیمات فراهم شود.

3. قالبها واکنشگرا شوند.

4. اپلیکیشن موبایلی برای مدیریت بلاگ تهیه شود.

5. کاربرانی که دامنه شخصی دارند هم از امکاناتی مانند دیگران برخوردار باشند.

6. نظرسنجی در بلاگ فعال شود.


خب من هم از دوستان عزیزم دعوت می کنم تا در این پویش شرکت کنند: سه نقطه های دل لیمو،فیشنگار، من کو؟!،طراحی اپلیکیشن،قلم سرا، بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، یک جرعه لبخند

هر کی هم رد شد از اینجا بیاد شرکت کنه واسه خودمون خوبه :)