جهت دریافت طرح در ابعاداصلی اینجا کلیک نمایید.

ابعاد : 750 در 250 سانتی متر